fbpx
Finest europe replicawatches available for sale,which include replica label heuer richard mille replica monaco dorrie mcqueen,duplicate IWC Colonial,Rolex timepiece duplicate,Our omega look-alike wrist watches on-line along with free postage.

TERMS AND CONDITIONS – BM

Terma dan Syarat Keahlian Fashion Fast Forward (F3)

 

Adalah dipersetujui bahawa keistimewaan dan hak-hak kesemua Ahli F3 untuk menikmati promosi, diskaun dan tawaran istimewa ditadbir oleh Terma dan Syarat dan Polisi Privasi di bawah ini. Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat akan mengakibatkan penolakan dan/atau pembatalan Keahlian Fashion Fast Forward (di sini dirujuk sebagai “F3”) oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd (di sini dirujuk sebagai “Syarikat”).

 

1) Untuk menjadi ahli F3+,

  • Pembelian sekurang-kurangnya RM350nett dalam satu resit di mana-mana kedai F3 (kecuali outlet diskaun dan kedai Furla) di Malaysia

 

2) Untuk menjadi ahli F3 VIP,

  • Pembelian sekurang-kurangnya RM3500nett dalam satu resit di mana-mana kedai F3 (kecuali outlet diskaun) di Malaysia; ATAU
  • Pengumpulan RM3500nett dalam tempoh 6 bulan di mana-mana kedai F3 (kecuali outlet diskaun dan kedai Furla) di Malaysia

Kekalkan pembelian RM8000 dalam tempoh 12 bulan. Jikalau gagal, penurunan ke F3+ akan berlaku and kaedah penaikkan taraf akan mengikuti Klaus (2)

 

Contoh cara pengumpulan F3VIP:

Date of Purchase Purchase Amount (RM) Remarks
05-Feb-15 2000 1st purchase, accumulation expires Jul 2015
12-May-15 1000 Accumulation expires Oct 2015
30-Jul-15 200 Total purchase RM3200, doesn’t hit qualifier based on 1st purchase
Accumulation expires Dec 2015
20-Aug-15 500 Accumulation expires Jan 2016
21-Sep-15 1000 Accumulation expires Feb 2016
18-Oct-15 800 Upgrades to F3VIP, May-Oct = RM3500

Pengumpulan bermula kira daripada transaksi bulan pertama, tidak kira “tarikh” transaksi tersebut.

Format pengumpulan ini akan digunakan semasa penaikkan taraf ke F3VIP (pembelian RM8000 dalam tempoh 12 bulan)

 

3) Sebagai Ahli F3+ dan F3VIP, nikmati 10% diskaun ke atas barangan berharga tetap di mana-mana kedai F3 di Malaysia, kecuali outlet diskaun dan kedai Furla. Hanya F3VIP boleh menikmati 10% diskaun dan menggunakan eBaucer di kedai-kedai Furla.

 

4) Ahli-ahli boleh memilih untuk membeli Kad F3 (harga RM15) daripada juruwang. Atau memilih untuk menggunakan kod-bar yang terdapat di dalam akaun keahlian mereka. Kod-bar ini boleh didapati semasa ahli log masuk ke dalam akaun peribadi mereka di member.f3.com.my.

 

5) Semua pemohon di bawah umur 18 tahun mesti mendapat kebenaran daripada ibubapa/penjaga untuk memohon keahlian F3.

 

6) Akaun F3 yang dikeluarkan adalah untuk kegunaan sepenuhnya oleh Pemegang Akaun dan tidak boleh dipindah milik. Akaun F3 hanya boleh dipegang olah satu Pemegang Akaun sahaja pada satu-satu masa. Tiada Pemegang Akaun korporat atau perkongsian dibenarkan. Akaun ini boleh digunakan di mana-mana kedai F3 (kecuali outlet diskaun) di Malaysia

 

7 )Untuk setiap RM1 pembelian, satu (1) mata ganjaran akan diberikan. Ahli F3 boleh menebus:

  • eBaucar RM25 apabila terkumpul 800 mata
  • eBaucar RM50 apabila terkumpul 1200 mata
  • eBaucar RM100 apabila terkumpul 2000 mata (hanya terhad kepada Ahli F3 VIP sahaja)
  • eBaucar 25% apabila terkumpul 3000 mata (hanya terhad kepada Ahli F3 VIP sahaja)

Baucar yang tamat tempoh tidak boleh diterima atau dilanjutkan tempoh. Untuk keterangan lajut mengenai eBaucer, klik sini.

* eBaucer tidak boleh diguna di kaunter konsesi.

 

8) Mata ganjaran F3 yang terkumpul pada tahun lepas yang tidak digunakan akan luput pada 30 Jun tahun depan.

Contoh:

Date of Purchase Point earned Point expiry date
Jan 2013 – Dec 2013 500 30 June 2014
Mar 2014 400 30 June 2015
Dec 2014 200 30 June 2015
Points earned as at 31 Dec 2014 = 600 only

 

9) Setelah berjaya mendaftar sebagai Ahli F3+ atau Ahli F3VIP, beberapa eBaucer Welcome akan dikeluarkan secara automatic ke dalam akaun ahli. Penurunan daripada F3VIP dan kemudian kenaikkan taraf ke F3VIP tidak berhak menerima eBaucer Welcome lagi. Walau bagaimanapun, pemhabaruan F3VIP setiap tahun akan menerima eBaucer Renewal. eBaucar Welcome dan Renewal boleh digunakan di mana-mana kedai F3 (kecuali outlet diskaun) di Malaysia. Untuk keterangan lajut mengenai eBaucer, klik sini.

* eBaucer tidak boleh diguna di kaunter konsesi.

 

10) Sebarang maklumat mengenai penamatan program keahlian F3 akan disampaikan melalui kedai-kedai F3 sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tarikh penamatan.

 

11) Sebarang ganjaran dan hadiah adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang dimaklumkan dan hanya boleh ditebus di kedai-kedai F3 yang mengambil bahagian.

 

12 ) eBaucar / Baucar tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi, diskaun jualan dan/atau kad diskaun. Ganjaran dan/atau hadiah yang tamat tempoh tidak akan dilanjutkan/dikembalikan.

 

13) Syarikat boleh menggantikan apa-apa ganjaran atau hadiah dengan nilai setanding tanpa notis. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh kerosakan atau penipuan komputer.

 

14) Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap segala isu berkenaan dengan pengeluaran, operasi dan pengyelenggaraan Keahlian F3. Syarikat juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan Kad dan/atau mata ganjaran yang tidak ditebus sepanjang tempoh sah lakunya.

 

15) Kehilangan Kad akan dipekenakan yuran RM15 untuk penggantian. Ahli dikehendaki untuk melaporkan kehilangan kad melalui laman web F3 di member.f3.com.my sebelum melawati mana-mana kedai F3 di Malaysia. Ahli diperlukan membayar yuran penggantian RM15 untuk menerima kad gantian baru. Mata ganjaran yang diperolehi daripada kad sebelumnya akan dipindahkan secara automatik ke kad yang baru.

 

16) Kerosakkan Kad tidak akan dipekenakan yuran. Ahli dikehendaki untuk melaporkan kerosakkan kad melalui laman web F3 di member.f3.com.my. Ahli perlu mengembalikan kad yang rosak ke mana-mana kedai F3 di Malaysia untuk menerima kad gantian baru. Mata ganjaran yang diperolehi daripada kad sebelumnya akan dipindahkan secara automatik ke kad yang baru.

 

17) Sebarang keputusan mengenai keahlian atau kelayakan hadiah hendaklah mengikut budi bicara tunggal, perkongsian kepada pihak ketiga apa-apa maklumat di mana maklumat dalam milikan atau kawalan yang berkaitan dengan Ahli.

 

18) Syarikat boleh, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminda atau menamatkan keistimewaan diskaun, terma dan syarat, tanpa sebarang rujukan kepada Ahli dan tanpa memberikan apa-apa sebab. Syarikat berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa menjelaskan kepada mana-mana pihak. Kad F3 kekal harta Syarikat dan mesti dikembalikan kepada Syarikat atas permintaan.

 

19) Kad/Keahlian F3 oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd hanya diiktiraf di Malaysia dan Singapura. Ahli F3 Malaysia dibenarkan menikmati 10% diskaun atas barangan beharga tetap di kedai/jenama wt+ Singapura yang tertakluk di bawah dengan menunjukkan Kad F3/Akaun Keahlian. Penggumpulan serta penebusan mata ganjaran tidak dibenarkan di kedai Singapura.

wt+ Brands in Singapore
Burton Menswear London Cath Kidston Dorothy Perkins DPAM FOX Kids & Baby
G2000 Karen Millen Topshop Topman Warehouse

 

20) Segalan keistimewaan / faedah / pengumpulan mata tidak boleh dipakai untuk pembelian dalam talian (kecuali www.dpam.my) dan di outlet diskaun.

 

21) Ahli mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Notis Privasi agar permohonan keahlian dapat diproses.

 

22) Terma dan Syarat ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.