fbpx

TERMS AND CONDITIONS

Terma dan Syarat

Adalah dipersetujui bahawa semua keistimewaan dan hak Ahli F3 untuk menikmati promosi, diskaun dan tawaran istimewa adalah dikawal oleh Terma dan Syarat serta Notis Privasi di bawah ini. Kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat tersebut akan mengakibatkan penolakan dan/atau pembatalan Fashion Fast Forward (di sini disebut sebagai “F3”) Keahlian oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd (di sini disebut sebagai “Company”).

 

1) Untuk menjadi ahli F3+,

Belanja minimum RM350 nett dalam satu resit di mana-mana kedai F3 di Malaysia

 

2) Untuk menjadi ahli F3V,

Belanja minimum RM3,500 nett dalam satu resit di mana-mana kedai F3 di Malaysia; ATAU

Kumpul RM3,500 nett dalam tempoh 6 bulan di mana-mana kedai F3 di Malaysia

Kekalkan perbelanjaan RM8,000 dalam tempoh 12 bulan untuk mengekalkan peringkat F3VIP. Jika gagal, penurunan taraf kepada F3+ akan berlaku dan naik taraf akan mengikuti seperti klausa (2)

 

Contoh format pengumpulan kepada F3V:

Tarikh Pembelian Jumlah (RM) Nota
05-Feb-15 2000 Pembelian pertama, pengumpulan tamat tempoh Jul 2015
12-Mei-15 1000 Pengumpulan tamat tempoh Okt 2015
30-Jul-15 200 Jumlah pembelian RM3,200, tidak mencapai kelayakan berdasarkan pembelian pertama

Pengumpulan tamat tempoh Dis 2015

20-Ogos-15 500 Pengumpulan tamat tempoh Jan 2016
21-Sep-15 1000 Pengumpulan tamat tempoh Feb 2016
18-Okt-15 800 Naik taraf kepada F3VIP, Mei-Okt = RM3,500

Pengumpulan mula dikira dari bulan urus niaga pertama, tanpa mengira “tarikh” pembelian dibuat.

Format pengumpulan ini terpakai untuk pembaharuan F3VIP (belanja RM8,000 dalam tempoh 12 bulan)

 

3) Sebagai ahli F3+ dan F3VIP, nikmati diskaun 5% untuk barangan berharga penuh di mana-mana jenama F3 di Malaysia, kecuali kedai Outlet.

 

4) Semua pemohon di bawah umur 18 tahun mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga untuk memohon Keahlian F3.

 

5) Akaun F3 dikeluarkan untuk kegunaan semata-mata oleh pemegang Akaun dan tidak boleh dipindah milik. Seorang hanya boleh memegang satu Akaun F3 pada satu-satu masa. Tiada pemegang Akaun korporat atau bersama dibenarkan.

 

6) Bagi setiap RM1 yang dibelanjakan di kaunter kendiri atau konses, 1 mata akan diberikan. Untuk setiap RM3 yang dibelanjakan di kedai Outlet, 1 mata akan diberikan. Ahli F3 boleh menebus:

eVoucher RM25 apabila terkumpul 1,200 mata

RM50 eVoucher apabila terkumpul 1,500 mata. 100 mata berikutnya dari sini adalah bersamaan dengan nilai RM10. eVoucher akan dikeluarkan dalam denominasi RM10/RM50. Contoh: 1,800 Mata = RM80 (1x RM50, 3x RM10)

eVoucher yang telah tamat tempoh tidak boleh diterima atau dilanjutkan. Untuk maklumat lanjut tentang eVoucher, klik di sini.

eVoucher tidak boleh digunakan di kedai Outlet atau kaunter konses.

 

7) Mana-mana Mata F3 yang tidak digunakan yang diperoleh tahun sebelumnya akan tamat tempoh pada 30 Jun tahun berikutnya.

Contoh di bawah:

Tarikh Pembelian Mata ganjaran yang dikumpul Mata ganjaran tamat tempoh
Jan 2013 – Dis 2013 500 30 Jun 2014
Mar 2014 400 30 Jun 2015
Dis 2014 200 30 Jun 2015
Mata ganjaran terkumpul pada 31 Dec 2014 = 600 sahaja

 

8) Setelah berjaya mendaftar/naik taraf kepada ahli F3+ atau F3VIP, beberapa eVoucher Welcome akan dikeluarkan secara automatik ke akaun ahli. Turunkan taraf daripada F3VIP dan kemudian naik taraf kembali kepada F3VIP tidak akan mendapat eVoucher Welcome lagi. Walau bagaimanapun, pembaharuan F3VIP setiap tahun akan melayakkan F3VIP untuk eVoucher Pembaharuan. eVoucher Welcome dan Pembaharuan boleh digunakan di mana-mana kedai F3 (kecuali kedai Outlet dan kaunter konses) di Malaysia. Untuk maklumat lanjut tentang eBaucar, klik di sini.

 

9) Sebarang maklumat mengenai penamatan Program Keahlian F3 akan dimaklumkan melalui kedai yang mengambil bahagian sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tarikh penamatan sebenar.

 

10) Sebarang ganjaran dan hadiah yang dimenangi oleh Ahli adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat dan hanya boleh ditebus di kedai yang mengambil bahagian atau tertentu..

 

11) eVoucher / Voucher tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi, diskaun jualan dan/atau kad diskaun. Ganjaran dan/atau voucher yang telah tamat tempoh tidak akan dilanjutkan/dipulihkan.

 

12) Company boleh menggantikan mana-mana ganjaran atau hadiah dengan nilai yang setanding tanpa notis. Company tidak akan bertanggungjawab ke atas kesilapan yang disebabkan oleh kesilapan perkakasan/perisian komputer atau penipuan.

 

13) Company tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Ahli berkenaan dengan sebarang isu berkaitan pengeluaran, pengendalian dan penyelenggaraan Keahlian F3. Company tidak akan bertanggungjawab ke atas kad yang dicuri/hilang/rosak dan/atau mata yang tidak ditebus.

 

14) Sebarang keputusan mengenai keahlian atau kelayakan hadiah adalah mengikut budi bicara mutlaknya, mendedahkan kepada mana-mana butiran pihak ketiga tentang sebarang maklumat dalam milikan atau kawalannya yang berkaitan dengan Ahli.

 

15) Company boleh pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya untuk meminda atau menamatkan keistimewaan diskaun, terma dan syarat, tanpa sebarang rujukan kepada Ahli dan tanpa memberikan sebarang sebab. Company berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa prejudis kepada mana-mana pihak. Kad F3 kekal milik Company dan mesti dikembalikan kepada Company atas permintaan.

 

16) Kad/Keahlian F3 oleh Wing Tai Fashion Sdn Bhd hanya diiktiraf di Malaysia. 

 

17) Ahli mesti membaca, memahami dan bersetuju dengan Notis Privasi agar permohonan diproses selanjutnya.

 

18) Terma dan Syarat ini dikeluarkan dalam kedua-dua Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.